Hyresavtal

För våra kommunala hyresgäster gäller Stockholms stads samverkansavtal för skollokaler. För övriga hyresgäster gäller varje enskilt tecknat hyreskontrakt.

I samverkansavtalet ser du vad som gäller för dig som kommunal hyresgäst. Om du undrar över något, så är du också välkommen att kontakta oss.

Hyresavtalet avgör vem som har ansvaret

Krysslistan är en del av hyresavtalet och utvisar vilken part som ansvarar för åtaganden som rör drift, underhåll, reparationer, skötsel eller utbyte till nytt. 

Kostnadsersättning

Hyran är en kostnadsersättning där hyresgästen ska täcka SISAB:s kostnader för kapital, drift och underhåll. Kapitalkostnaderna varierar för varje skola och förskola, medan drift- och underhållskostnaderna regleras genom en generell schablon.

Hyreskontrakt med privata utbildningsverksamheter

SISAB har också många hyreskontrakt med privata utbildningsanordnare. Det kan vara företag, föräldra- eller personalkooperativ o dyl. I dessa fall så gäller det enskilda, förhandlade hyreskontraktet, men dessa liknar i vissa stycken det kommunala. Exempelvis blir krysslistan allt vanligare även i de privata kontrakten.

Loading...