Arkitekturfilmer om Förskolan Röda tråden, Sturebyskolan och Johan Skytteskolan utgör 2021 års Projektkavalkad - en arkitekturfilmfestival.

Projektkavalkaden

Projektkavalkaden riktar sig till våra ramavtalsarkitekter, landskapsarkitekter och de som jobbar med SISAB-projekt på ett eller annat sätt, för inspiration och ett gemensamt lärande.

Projektkavalkaden startade som ett forum för SISAB:s arkitekter där man byter erfarenheter kring skolbyggandet i Stockholms stad. Processerna är långa, så istället för att invänta resultatet av de egna projekten lär vi från projekt som kommit längre i sin planering. Med tiden har även projektansvariga bjudits in, likaså landskapsarkitekter, berörda inom fastighetsavdelningen, projektledare och även antikvarier. Lite beroende på projektens karaktär. 

Alla som arbetar med SISAB, i våra projekt eller är allmänt arkitekturintresserade kan lära sig något. Syftet är att utbyta erfarenheter och lära av varandra om våra skolbyggnadsprojekt. Tillsammans skapar vi rum där kunskap växer.

Loading...