Inomhusklimat

Inomhusklimatet kan uppfattas olika beroende på säsong. Här hittar du information gällande temperaturer samt ventilation och vad du själv kan göra.

Inomhusklimat sommartid

Under sommaren kan lokalerna upplevas varma. Under verksamhet ventileras lokalerna och luften som ventileras in håller samma temperatur som utomhustemperaturen. Ventilationssystem i skolorna har inte funktion för att kyla ner luften. Vid 24 grader ute ventileras luft med 24 grader in. Solinstrålning in i lokalerna ökar också inomhustemperaturerna.

Frågor & svar om inomhusklimat sommartid

  • Kontrollera fastighetens solskydd under våren så eventuellt trasiga kan bli lagade. Solskydden är oftast hyresgästens ansvar att se efter. Undrar du över ansvarsfördelningen på din skola/förskola, kontakta SISAB:s förvaltare eller fastighetsvärd.
  • Dra för eventuella gardiner eller solskydd tidigt på morgonen för att minska solens värmande effekt.
  • Vädra mellan lektionerna och gärna genom korsdrag.
  • Om möjligt, försök lägga verksamhet under eftermiddagarna i lokaler mot norr, då dessa lokaler har mindre solinstrålning och är svalare.

Sätt din hand mot tilluftensventilen eller kontrollera med ett papper att frånluftsventilen fungerar. Känner du luftflödet eller sugs pappret fast, då fungerar ventilationen. Om ventilationen inte fungerar gör du en serviceanmälan.

Ett förändrat klimat har lett till högre utomhustemperaturer. När flertalet av SISAB:s skolor och ventilationssystem byggdes fanns inget behov av att kyla luften, därför installerades inte kyla från början och därför kan inte luften kylas.

Vi ser att vi får ett allt varmare klimat och samtidigt ser vi att våra fastigheter används på ett annat sätt idag. Därför kan det i framtiden bli aktuellt med en anpassning.

Agent Ström och El´boven i Energiagenterna poserar framför ett träd.

Energiagenternas 5 bästa energitips!

  1. Tomma rum är släckta rum.
  2. Kläder efter väder - både ute och inne. Ta på en tröja om det är kallt istället för att skruva upp värmen på elementet.
  3. Behöver det vädras? Skapa korsdrag en kort stund istället för att ställa upp ett fönster länge. Då blir luften frisk utan att lika mycket av värmen smiter ut.
  4. De små stand by-lamporna på till exempel TV och dator är riktiga energibovar. Stäng av med strömbrytare eller dra ur sladden.
  5. Lägg undan mobiltelefonen, stäng av TV:n och hitta på något elfritt en kväll.

Inomhusklimat under hösten, vintern och vårvintern

Under hösten, vintern och vårvintern kan det upplevas kallare i lokalerna trots att det inte är det. Hur vi upplever temperaturer skiljer sig från person till person, vissa kan behöva varma tröjor när det för andra räcker med en t-shirt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur på ungefär 20 grader.

SISAB håller en medeltemperatur på 20 grader i skolorna och 21 grader i förskolorna. Det betyder att vissa rum kan vara något varmare och vissa något svalare. För att säkerställa mängden frisk luft i lokalerna har luften som blåses in med ventilationen en temperatur på 18 grader, detta gör att det ibland kan kännas som att det drar från ventilationen.

Frågor & svar om inomhusklimat under hösten, vintern och vårvintern

SISAB håller en medeltemperatur på 20 grader i skolorna och 21 grader i förskolorna. Det betyder att vissa rum kan vara varmare och vissa svalare.

På varje element sitter en termostat, när temperaturen i rummet nått 20 grader kommer flödet i elementet att stängas av och elementet svalnar av. Det är viktigt att termostaten ej är manuellt stängd.

Fönstren håller inte värme inne och kyla ute lika bra som väggar. Därför kan det kännas som det är kallare invid fönstret än i mitten av rummet.

Luften från ventilationen är 18 grader för bästa luftombyte.  Skulle den vara varmare så kan det leda till att den inte når tillräckligt långt ner i rummet utan fördelas endast vid taket. Eftersom rummet ofta är 20 grader och luften är 18 grader kan det ibland kännas som drag om man står precis vid ventilationen.

Ställ inget framför elementen. För att värmen från elementen ska spridas i rummet på bästa sätt behöver det vara fritt framför elementen.

Kontrollera att termostaten är öppen. Om elementet känns kallt se över att termostaten är öppen.

Vädra kort och effektivt. Ibland vill man vädra ut luften, under vintern räcker det ha öppet fönstren 5 minuter för att få ny luft men inte kyla ut lokalerna.

Håll entrédörrar stängda. Det är lätt att entrèdörrar blir uppställda, dock gör det att de kommer bli kallare i hela skolan. Det är bättre att dörren öppnas och stängs när personer går ut och in.

Om du upplever att det är för kallt i vissa rum trots att du gjort det du kunnat ska du göra en serviceanmälan. Då kan vi utreda vad det beror på och göra åtgärder.

Serviceanmälan

Loading...