Inomhusklimat

Inomhusklimatet kan uppfattas olika beroende på säsong. Här hittar du information gällande temperaturer och ventilation.

Vintertid

Under vintern kan det upplevas kallare i lokalerna trots att det inte är det. Hur vi upplever temperaturer skiljer sig från person till person, vissa kan behöva varma tröjor när det för andra räcker med en t-shirt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur på ungefär 20 grader.

SISAB håller en medeltemperatur på 20 grader i skolorna och 21 grader i förskolorna. Det betyder att vissa rum kan vara något varmare och vissa något svalare. För att säkerställa mängden frisk luft i lokalerna har luften som blåses in med ventilationen en temperatur på 18 grader, detta gör att det ibland kan kännas som att det drar från ventilationen.

Frågor & svar om inomhusklimat vintertid

SISAB håller en medeltemperatur på 20 grader i skolorna och 21 grader i förskolorna. Det betyder att vissa rum kan vara varmare och vissa svalare.

På varje element sitter en termostat, när temperaturen i rummet nått 20 grader kommer flödet i elementet att stängas av och elementet svalnar av. Det är viktigt att termostaten ej är manuellt stängd.

Fönstren håller inte värme inne och kyla ute lika bra som väggar. Därför kan det kännas som det är kallare invid fönstret än i mitten av rummet.

Luften från ventilationen är 18 grader för bästa luftombyte.  Skulle den vara varmare så kan det leda till att den inte når tillräckligt långt ner i rummet utan fördelas endast vid taket. Eftersom rummet ofta är 20 grader och luften är 18 grader kan det ibland kännas som drag om man står precis vid ventilationen.

Ställ inget framför elementen. För att värmen från elementen ska spridas i rummet på bästa sätt behöver det vara fritt framför elementen.

Kontrollera att termostaten är öppen. Om elementet känns kallt se över att termostaten är öppen.

Vädra kort och effektivt. Ibland vill man vädra ut luften, under vintern räcker det ha öppet fönstren 5 minuter för att få ny luft men inte kyla ut lokalerna.

Håll entrédörrar stängda. Det är lätt att entrèdörrar blir uppställda, dock gör det att de kommer bli kallare i hela skolan. Det är bättre att dörren öppnas och stängs när personer går ut och in.

Om du upplever att det är för kallt i vissa rum trots att du gjort det du kunnat ska du göra en serviceanmälan. Då kan vi utreda vad det beror på och göra åtgärder.

Serviceanmälan

Loading...