Byggvarubedömningen

Vanliga byggvaror och kemiska produkter har, i ett historiskt perspektiv, visat sig innehålla ämnen som i flera fall orsakat hälso- och miljöproblem. Därför måste vid idag förhindra spridningen av nya farliga ämnen och ta hand om tidigare använda.

SISAB använder bedömningssystemet Byggvarubedömningen för att kontrollera att de byggvaror och kemiska produkter som vi använder i våra fastigheter är bra utifrån olika hälso- och miljöaspekter. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening och dess medlemmar utgörs av ledande aktörer på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Alla SISAB:s inköp, egna och entreprenörers, måste kontrolleras och vara rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningens kriterier. Detta gör det möjligt att aktivt styra vad som byggs in i våra fastigheter och undvika potentiella hälso- och miljörisker.

God bebyggd miljö

En dålig inomhusmiljö påverkar allt ifrån hälsa till komfort och inlärningsförmåga. SISAB har ett flertal specialister, både internt och anlitade konsulter, inom bland annat fuktsäkerhet, miljö och ventilation. De övervakar att inomhusmiljöaspekterna hanteras och integreras i alla skeden i våra byggprojekt så att en god inomhusmiljö uppnås.

Loading...