Illustration, Solida logotyp.

AI-driftsystemet SOLIDA

SOLIDA styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin. SISAB var det första fastighetsbolaget att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI.

Tusentals temperaturmätare och CO2-sensorer har kopplats till SOLIDA vilket lett till smartare kontroll av inomhusklimatet i våra fastigheter. Vi har förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan. 

Via uppkopplade radonsensorer i SOLIDA kan vi i realtid även följa radonhalterna i våra fastigheter. Om halterna ökar kan ventilationen köras på ett optimalt och hållbart sätt för att sänka nivåerna. 

Medeltemperaturen har ökat 1 grad och felanmälningarna minskat med 23 procent, samtidigt som energiförbrukningen har minskat. Allt detta tack vare SOLIDA som styr och övervakar fastigheter dygnet runt.

Projektägare berättar om SOLIDA

SISAB:s Projektägare Mats Carlqvist berättar mer om AI-driftsystemet SOLIDA.  

/sv/om-sisab/hallbara-sisab/hallbara-utbildningsmiljoer/ai-driftsystemet-solida/mats-carlqvist/
Tegelbuggnad i vinkel med ett torn, vatten som förgrund.

Solida - vinnare av Framsteget 2020

"Vinnaren av Framsteget skapar en bättre inomhusmiljö. Genom att använda AI-teknik har arbetet effektiviserats och driften sker med bättre kontroll. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter och resultat. Inomhusmiljön har förbättrats för lärare och elever och miljöpåverkan har minskat. Det har också inneburit kraftigt minskat antal felanmälningar, betydligt lägre elförbrukning och minskade kostnader. Här finns stora möjligheter för andra fastighetsbolag att använda lösningen." 
Framsteget - Stockholms stads pris för nyskapande
Texten: Stora Inneklimatpriset.

Solida vinnare av Stora Inneklimatspriset 2020

Till vinnare av 2020 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för utvecklingen av AI-driftsystemet SOLIDA. "Systemet mäter inneklimatfaktorer och analyserar driften med hjälp av en digital tvilling till den aktuella skolfastigheten. SOLIDA ger indata till fastighetens styrsystem varvid driften optimeras kontinuerligt. Systemet har prövats i ett flertal av SISABs fastigheter och dess positiva effekter har då dokumenterats. SOLIDA bidrar till bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. SOLIDA utgör en innovativ kombination av mätteknik och teoretisk modellering som redan visat sin potential att komma till praktisk nytta."
Stora inneklimatpriset
Loading...