Vår rekryteringsprocess

På SISAB använder vi oss av en kompetensbaserad rekryteringsmetod och det ger oss möjlighet att göra en djupare bedömning för att kunna utläsa även framtida potential och inte enbart se till CV-innehåll. Vi arbetar även med bakgrundskontroller.

För att kunna få en så pass rättvis bild som möjligt blir det viktigt att undersöka personliga egenskaper som är värdefulla i både arbetslivet och den specifika rollen. Därför ingår alltid arbetspsykologiska test i vår rekryteringsprocess. Ibland redan i samband med din ansökan. Detta fungerar som ett komplement och ger värdefullt beslutsunderlag för rekryterande chef. 

Vi tycker också att det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänk när vi rekryterar. Därför anser vi att bakgrundskontroller är en naturlig del i vår rekryteringsprocess.

 

 

Loading...