Alviksskolan

Alvikskolan är en av de äldre skolorna i Bromma och började byggas 1899. Det går omkring tusen elever på skolan och skolgården har lekytor på hårdgjord yta, gräs, grus och naturmark. På den centrala skolgården finns klätterställningar, gungor, naturlek, basketplaner, en fotbollsplan, flera bergsknallar och en mängd träd. Stora delar av gården består av kuperad naturmark.  400 meter från skolan ligger Alviks tunnelbanestation och här passerar Tvärbanan, Nockebybanan och tunnelbanan. Alvik fungerar som en av knutpunkterna för kommunikationer i Bromma och västerort. I området runt skolan finns både grönomården och gator med affärslokaler och restauranger.

Totala ytan för tomträtten är 40 432 m² och byggnaden är totalt 16 985 kvm.

Loading...