Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium är en skolanläggning med ungefär 1100 elever oh med byggnader från 1950- och 1960-talet  som är ritade av G. Forssén. Skolan är belägen nordost om Blackebergs centrum och är omgiven av naturmark med en kraftig brant åt öster. Framför skolan är marken asfalterad och på skolgården finns gräsbevuxen mark med växtlighet av tall och björk. 200 meter från skolan ligger tunnelbanestationen Blackeberg som trafikeras av gröna linjen.  

Totalytan för tomträtten är 27 746 m2 och byggnaden är totalt 11 941 kvm.

Loading...