Nockebyhovsskolan

Nockebyhovsskolan är en grundskola med cirka 100 elever som ligger i den västra delen av Nockebyhov. Skolgården gränsar i norr mot Nockebyhovs bollplan samt Judarnskogen. Skolgården är belagd med asfalt, några gräsytor och kantas av buskar och stora träd. Marken är flack. Det finns lekmöjligheter i form av tex sandlåda, klätterställning, fotbollsmål och bollplank. Skolanläggningen består av två från början provisoriska skolpaviljonger uppförda 1966, som år 2006 byggdes samman med en länkbyggnad. Närmsta kollektivtrafik är en busshållplats bredvid skolan där bussen går till Brommaplan.

Totalytan för tomträtten är 5 458 m2 och byggnaden är totalt 1 129 kvm.

Loading...