Olovslundsskolan

Olovslundsskolan, tidigare Olovslunds folkskola, med sin svängda form, byggdes 1931 och ritades av arkitekt Paul Hedqvist i funktionalistisk stil. Olovslundsskolan består av två sammanbyggda delar och idag går det cirka 550 elever på skolan. Gården har varierande lekmöjligheter på hårdgjord yta, samt planteringar och stora träd. Intill skolan ligger Olovslundsparken och andra grönområden. Bussar stannar i närheten av skolan.

Totalytan för tomträtten är 13 120 m2 och byggnaden är totalt 5 406 kvm.

Loading...