Bandhagens skola

Bandhagens skola är en skola som byggdes 1956 efter ritningar av arkitekt Frölén som ligger i stadsdelen Bandhagen. Idag går det cirka 360 elever på skolan. Skolgården har lekytor på hårdgjord yta, gräs, sand, fallskyddsgummi och naturmark. Bollplaner i konstgräs och grus angränsar till fastigheten. 850 meter från skolan finns det lokala centrumet som ligger intill Bandhagens tunnelbanestation. Skolan kan också nås via Högdalens tunnelbanestation. I området runt skolan finns det mycket grönområden och parker.

Totala ytan för tomträtten är ca 15 878 m² och byggnaden är totalt 7 323 kvm.

Loading...