Enskede skola

Grundskolan i Gamla Enskede byggdes 1915 efter ritningar av arkitekten George Nilsson. Sen dess har det gjorts flera tillbyggnader och renoveringar på skolan som det idag går nästan tusen elever på. Skolgården består till stor del av större hårdgjorda ytor samt några mindre gröna ytor och en fotbollsplan. Som komplement till skolans hårdgjorda ytor har eleverna tillgänglighet till Margaretaparken, som ger möjlighet till lek i en mer skogsbetonad miljö. Bebyggelsen runtomkring är blandad och består av villatomter varvade med parker och grönområden. Skoltomten ligger inbäddad i mjuk grönska och är på så vis kopplad till den omgivande byggelsen. Både Sockenplans tunnelbanestation och Sandsborgs tunnelbanesstation ligger i närheten.

Totalytan för tomträtten är 18 730 m2 och byggnaden är totalt 8 696 kvm.
Loading...