Enskedefältets skola

Enskedefältets skola är placerat i kvarteret Pepparroten 1. Skolan byggdes 1932 efter ritningar av arkitekt Hedquist. Under åren 2019-2020 har skolan genomgått en fullständig och total renovering och tillbyggnad. Även skolgården har totalrenoverats. Idag har skolan kapacitet för c:a 650 elever. Skolgården består av både hårdgjorda ytor samt och gräs och konstgräs. Hela skolan omringas av naturmark, parker och ängar och nyttjas som skolgårdsyta. Skolan ligger i ena kanten av området Enskedefältet, som är ett lugnt villaområde. En gångväg leder eleverna till och från skolan, under den upphöjda tunnelbanan och fram till rödljuset vid Enskedevägen. På andra sidan Enskedevägen finns Enskede idrottsplats.

Totala ytan för tomträtten är 11 869 m²och bygganderna är totalt 7 800 kvm.

Skolgård med två basketkorgar.
Matsal i Enskedefältets skola.
Idrottshallen på Enskedefältets skola.
Loading...