Förskola med lekutrustning i förgrunden

Regnbågen förskola

En av våra konceptförskolor, Framtidens förskola 2.0, som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Förskolan, som är nybyggd och invigd hösten 2023, har 8 stycken avdelningar med plats för 144 barn. Förskolans namn är fint gestaltat av arkitekten med fyra olika regnbågar utanför groventren.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Loading...