Värmdö gymnasium

Byggnaden för Gullmarsplans gymnasium hyrs idag av Värmdö gymnasium. Cirka 1200 elever går på skolan som ritades av arkiterbyrån Axén & Persson och byggdes 1948. Skolgården har såväl hårdgjorda ytor som gräs och naturmark. Här finns basketplan, bänkar och träd. Skolan angränsar till stora vidsträckta naturmarksområden som löper längst den närliggande Årstaviken i norr. Skolan ligger i anslutning till Gullmarsplans tunnelbanestation, som är en knutpunkt i kollektivtrafiken. Stationen är slutstation för många bussar som här möter tunnelbanans gröna linje samt tvärbanan. För idrott hyr man främst in sig i Enskedehallen.

Totala ytan för tomträtten är14 158 m² och byggnaden är totalt 11 366 kvm.

Loading...