Förskolan Otto

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Aktuell händelse 2023-05-29 
Natten till den 28 maj brann förskolan ner till grunden. Ingen människa kom till skada.

Loading...