Skanskvarnsskolan

Skanskvarnsskolan är en grundskola med flera verksamheter under samma tak. Skolan har en särskild verksamhet för barn med rörelsehinder och förskolan Föräldrakooperativet CAP mini ligger på fastigheten. Skolan som byggdes 1945 efter ritningar av P.Hedquist går det idag cirka 500 elever på. Skolgården har lekytor på såväl hårdgjord yta som gräs, konstgräs, träplank, sand och fallskyddsgummi. I skolans omgivning ligger Årstaskogen och Årstaviken. Med buss eller en 750-meters promenad tar du dig  till Gullmarsplans tunnelbanestation. Härifrån nås både tvärbanan och samtliga dragningar av tunnelbanans gröna linje.

Totala ytan för tomträtten är 17 687 m² och byggnaden är totalt 10 844 kvm.
Loading...