Kvickenstorpsskolan

Kvickenstorpsskolan är en grundskola som ursprungligen är uppförd 1968-1972 och ritades av arkitekten Kjell Ödéen. Idag går det cirka 630 elever på skolan och Kvickentorpsskolans lokaler ligger i ett område som består av grönytor som är både öppna och skogsbevuxna. Skolgården som har många asfalterade ytor skapar möjlighet för bollspel och flera andra lekytor. Skolan ligger cirka en kilometer norr om Farsta Centrum.

Tomträttens totala yta är 29 329 m² och bygganden är totalt 8 389 kvm.

Loading...