Ekebergabacken


Den nya förskolan, enligt konceptet Framtidens förskola, har 6 stycken avdelningar med plats för 120 barn.
Gården är 3600 kvm stor och är placerad i söder. Runt gården finns naturmark med många stora ekar och andra fina träd.

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Loading...