Sunneplan 31, "Stallet"

Två förskolor som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolorna förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Stallet, den nybyggda förskolan enligt vårt koncept, Framtidens förskola liksom förskolan Sunnan är placerade på en fin tomt med vackra träd såsom tallar och ekar. Gång- och cykelvägar är bevarade och finns runt förskolorna.

Förskolan Stallet invigdes i oktober 2023.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Loading...