Solbacken

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Den ursprungliga förskolan byggdes 1977. Behovet av förskoleplatser har ökat och därför byggdes under 2021 en större förskola med 12 avdelningar och tillagningskök. Utformningen har inspirerats av 50-talets förhållningssätt till naturen och terrängen, färgskalan av jordfärger, fönstersättningen och stor hantverksmässighet. Gården är en kombination av gräsytor och sparad natur med klipphällar och stora stamträd. Mjukt anlagda gångvägar löper längs husen och över gården. 

Sagan om Hasslarna
Legenden om hasslarna är utgångspunkten för gestaltningen av förskolegården och huvuddelen av gestaltningen är placerad på naturtomten. Legenden knyter an till en tradition av klassiskt sagoberättande.

 

Loading...