Käpphästarenans hoppbana i Fruängen.

Sveriges officiella käpphästarena

SISAB jobbar aktivt med att nyttja stadens ytor på bästa sätt. På Elsa Brändströms gata 60 i Fruängen, Stockholm, erbjuder vi Stockholms barn och unga Sveriges första käpphästarena.

SISAB är Stockholms stads skolfastighetsbolag som äger och förvaltar ca 600 fastigheter runtom i staden. När det uppstår ytor som inte används, oftast i väntan på beslut om en ny skola eller förskola, jobbar SISAB aktivt med att nyttja stadens ytor på absolut bästa sätt för Stockholms barn och unga. Därför bygger vi Sveriges första officiella käpphästarena på Elsa Brändströms gata 60 i Fruängen.

Målsättningen är att skapa en trygg yta för lek och spontan rörelse för barn och unga.

SISAB arbetar för barns fysiska rörelse

SISAB har i sitt uppdrag att arbeta för barns fysiska rörelse och det är vanligt att göra detta genom etablering av fotbollsplaner, parkourbanor och skateparker. En studie som Idrottsförvaltningen i Stockholms stad gjorde tillsammans med Stockholms Universitet 2012 visar att en absolut majoritet av de som utnyttjar dessa ytor är pojkar. Endast var femte barn som utnyttjar stadens ytor för spontanidrott är flicka. Enligt studien är behovet av ytor som inkluderar flickor mycket eftersatt.

Sveriges första käpphästarena

SISAB iordningställer en parkmiljö på tomten som är öppen dygnet runt. Miljön fokuseras kring en ridbana med ett antal fasta hopphinder för käpphästhoppning vid tomtens västra sida. Ridbanorna omgärdas av ett lågt dressyrstaket. Ytorna skyltas upp för att skapa stämning och tydlighet. Befintliga belysningsstolpar kompletteras för ökad trygghet och placeras med hänsyn till omkringboende.

På tomtens norra del skapas en yta med sittbänkar och tomtens östra del utgörs av en parkmiljö för att ta käpphästen på tur.

I väster vetter tomten mot en grusplan som hör till Mälarhöjdens idrottsplats vilket skapar bra flöden mellan idrotterna. I söder är ca 250 meter till Fruängens skola och tunnelbanan.

Samarbeten och evenemang

Käpphästarenan kommer att vara tillgänglig för allmänheten, skolklasser, ridsportens ungdomsverksamheter och omkringboende dygnet runt. Som den första arenan i sitt slag finns möjligheten att ytterligare sprida och bygga intresset för käpphästar. Genom samarbeten med omkringliggande skolor blir arenan en social plats för möten mellan barn från olika skolor.
Käpphästarenan kommer att invigas i juni 2019. Tillsammans med Stockholms läns ridsportförbund arrangeras SM 2019 i käpphästhoppning och käpphästdressyr.

Om käpphästidrotten

Käpphästridning har anor långt tillbaka i historien. Barn har i århundraden använt käpphästar för att leka sig till fysisk och mental utveckling. För ett par år sedan uppstod en trend i Finland som sedan spridit sig som en löpeld till Sverige. Idag har många ridklubbar och stall egna sektioner för käpphästridning. För många barn är det en första kontakt med ridsporten.

Kontakt

Pressfrågor: Jacob Landin, kommunikationschef SISAB, 08-508 462 71 Evenemangsfrågor: Rebecca Nyberg, kommunikatör, 076-124 32 89
Förvaltare av fastigheten: Johan Faraj, diarie@sisab.se

Loading...