Midsommarkransens skola

En skola som ingår i SISAB:s bestånd. Skolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga skolmiljöer.

Skolan, som är nybyggd och invigdes till vårterminen 2023 har plats för drygt 1000 elever. Den nya skolan är placerad i den tidigare brandstationen som byggdes i början på 1940-talet. Befintlig vagnhall, länkbyggnad och expeditionsbyggnad som är tidstypiskt gestaltat i betong och tegel, har bevarats och anspassats till skolans verksamhet.
Skolgården är utformad som en del av den angränsande parken Ekbacken.

Loading...