Framtidens förskola Mineralen

Framtidens förskola är utvecklad tillsammans med våra kunder för att ge bra förutsättningar för barnens och pedagogernas dagliga verksamhet. Förskolan är anpassade till moderna pedagogiska krav i luftiga och ljusa lokaler med bra akustik och effektiv planlösning.

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Loading...