Grimstaskolan

Grimstaskolan är en grundskola med cirka 550 elever som uppfördes 1956 efter ritningar av arkitekterna Gösta Nordin och Olof Ellner, i regi av Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. Skolgården är främst asfalterad och har varierande lekmöjligheter på hårdgjord yta, samt planteringar och stora träd. Anläggningen är lokaliserad i den mittersta delen av Grimsta och Vällingbys tunnelbanestation ligger 800 meter från skolan.

Totalytan för tomträtten är 15 310 m2 och byggnaden är totalt 9 831 kvm.

Loading...