Loviselundsskolan

Loviselundsskolan är en grundskola med cirka 450 elever i Hässelby uppförd vid mitten av 1950-talet efter ritningar av N.Tesch. Under 1980-talet byggdes skolan till med en idrottshall. Skoltomten ligger i direkt anslutning till ett större grönområde i öster. Skolgården med dess hårdgjorda ytor och en mindre fotbollsplan samt det intilliggande grönområdet gör att möjlighet till lek i olika miljöer är väldigt god. Loviselundsskolan ligger bara ett hundratal meter från Hässelbygård och dess tunnelbanestation.

Totalytan för tomträtten är 17 735 m2 och byggnaden är totalt 6 035 kvm.

Loading...