Smedshagskolan

Smedshagsskolan byggdes upp på nytt år 2007 efter ritningar av  arkitektbyrån Metod arkitekter. På skolan går det cirka 350 elever och skolgården är till största delen belagd med asfalt, men det finns även gräsytor med buskar och träd. Det finns lekmöjligheter i form av bland annat gungor, klätterställning och rutschkana. En idrottshall och en konstgräsplan ligger söder om fastigheten. Skolan omges av flerfamiljshus, radhus och villor. Närmsta kollektivtrafik är busshållplats på Lövstavägen cirka 100 meter från skolan. Därifrån går det bussar till Vällingby och tunnelbanans gröna linje.

Totalytan för tomträtten är  14 965 m2 och byggnaden är totalt 5070 kvm.

Loading...