Kista Grundskola 4-9 (Ärvingeskolan)

Kista grundskola ligger väster om Kista centrum och är en sammanslagning sedan 2014 av Ärvingeskolan och Igelbäcksskolan. Den nya skolenheten bytte då namn till Kista grundskola och blev en år F-9 skola. Skolan består av två byggnader som är geografiskt anslutna till varandra på var sin sida om Ärvingehallen. Den ena som uppfördes 1978, Ärvingeskolan, är nu Kista grundskola för årskurs 4-9 med cirka 400 elever. Skolgården består mest av parkmark vilket gör att skolgården har en känsla av parkkaraktär. Skolan ligger cirka 200 meter från Kista tunnelbanestation.

Kista grundskola 4-9 har en total yta för tomträtten på 16684m2 och byggnaden är totalt 6 476 kvm.
Loading...