Askebyskolan

Askebyskolan ligger väster om Rinkebystråket och i anslutning till Askebykroken. Skolan består av en byggnad som uppfördes 2004, då de gamla skolbyggnaderna revs. Askebyskolans skolgård utgörs av en hårdgjord yta och gröna kuperade delar där det finns lekredskap. I norr använder eleverna den omgivande parkmarken och i söder finns en grusad bollplan. Skolan är fint integrerad i området med omgivande bostadsbebyggelse och grönytor där den utgör en central mittpunkt i området. Det är 400 meter till Rinkebys tunnelbanestation från skolan.

Totalytan för tomträtten är 10 403 m² och byggnaden är totalt 4 100 kvm.
Loading...