Bifrost förskola

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.
Förskolan är ny och invigdes i september 2022. Den nya vinkelformade byggnaden har tre avdelningar och eget kök. Den ersätter därmed en uttjänt förskola som tidigare stod på platsen, riven 2014. Förskolan är vackert belägen på en kulle mellan Flysta och Solhem i närheten av Spångafolkan.

Förskolan är byggd enligt vårt koncept SISAB UPP.


Loading...