Kista grundskola F-3 (Igelbäcksskolan)

Kista grundskola ligger väster om Kista centrum och är en sammanslagning sedan 2014 av Ärvingeskolan och Igelbäcksskolan. Den nya skolenheten bytte då namn till Kista grundskola och blev en år F-9 skola. Skolan består av två byggnader som   är geografiskt anslutna till varandra på var sin sida om Ärvingehallen. Igelbäcksskolan som uppfördes 1980 är nu Kista grundskola år F-3 med cirka 200 elever. Skolgården utgörs till största delen av gröna kuperade delar och det finns många träd och mycket naturlek. I söder finns de flesta lekredskapen där marken är planare. Skolan är belägen cirka 200-400 meter från Kista tunnelbanestation.

Kista grundskola F-3 har en totalyta för tomträtten på cirka 12 729 m² och byggnaden är totalt 4 226 kvm.

Loading...