Knutbyskolan

Knutbyskolan invigdes 1970 i stadsdelen Rinkeby i nordvästra Stockholm. Designen till byggnaden ritades av arkitektbyrån Bæckström-Reinius och idag har skolan cirka 350 elever. Skolgården har varierande lekmöjligheter på hårdgjord yta, samt planteringar och stora träd. Området kring skolan finns bostäder, parkomården och en busstation.

Totalytan för tomträtten är 10 610 m2 och byggnaden är totalt 5 412 kvm.

Loading...