Kvarnbackaskolan

Kvarnbackaskolan är en kommunalt driven skola i Kista, belägen 400 meter från Kista Centrum. Verksamheten består av en grundskola med totalt 350 elever. Skolan byggdes 1976  efter ritningar av Höjer - Ljungqvist Arkitekter och består av tre sammanlänkade byggnader. Skolgården präglas av asfaltsytor, gräsytor och träd. Möjligheterna till lek är goda med grusplan, bandyplan, basketplan, pingisbord, klätter- och gungställningar, linbana och målade hagar på asfalt. På gården finns även gott om bänkar och vistelseytor.Det närliggande området präglas av flerfamiljshus och närhet till grönområden. Kommunikationerna är goda med Kista tunnelbanestation i närheten och en busshållplats på Jyllandsgatan i anslutning till skolan.

Totala ytan för tomträtten är 15 679 m2 och byggnaden är totalt 4 417 kvm.
Loading...