Kvarnbyskolan

Kvarnbyskolan är en kommunalt driven skola belägen i Rinkeby. På skolan går cirka 440 elever. Skolan byggdes 1971 i samband med att stadsdelen utvecklades. Den huvudsakliga gårdsytan är till större delen hårdgjord och inrymmer två bollplaner, klätterställningar, gungor och vistelseytor. Det närliggande området präglas av flerfamiljshus och grönområden som härstämmar från Miljonprogrammet. Kommunikationerna är goda med Rinkeby centrum och tunnelbanestation på cirka 300 meters avstånd.

Totala ytan för tomträtten är 14 106 m² och byggnaden är totalt 6616  kvm.

Loading...