Oxhagsskolan

Oxhagsskolan är en grundskola i Kista som byggdes år 1974 efter en design av arkitektbyårn Höjer-Ljungqvist. Idag går det cirika 329 elever på skolan och i området runt skolan finns det flera naturområden. På skolgården finns träd, spaljéer, sittbänkar, en asfalterad bollplan, löparbanor samt lekredskap på sandmark och en grusplan. Skolan är belägen 6 minuter från Husby tunnelbanestation..

Totalytan för tomträtten är 13 025 m2 och byggnaden är totalt 3 745 kvm.

Loading...