Entré

Fryshusets grundskola Västra (tidigare Dalhagsskolan)

En skola som ingår i SISAB:s bestånd. Skolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Stor skolgård med lekplats och utegym. Inne i skolan finns musikstudios som även är öppna efter skoltid samt ett gym med möjlighet till gratis gymträning. I skolans bibliotek kan man mysa i fåtöljer och läsa böcker samt hålla ödlan Anton sällskap.

Loading...