Sverigefinskaskolan (Fridhemsplans Gy)

Fridhemsplans gymnasium utgörs av två byggnader. Byggnaderna hyrs av Sverigefinska  skolan som sedan 1990 bedriver sina skolverksamheter där. Själva lokalerna byggdes år 1934 efter ritningar av Georg Nilsson. Gården är till stor del asfalterad men det finns också olika typer av lekytor, klätterställningar, en basketplan och träd. Intill skolan ligger Fridhemsplans tunnelbanestation, i området finns affärslokaler och parkområden. Skolgården är upphöjd ovan gatunivå och delvis avskärmad med transparenta bullerskydd.

Totalytan för tomträtten är 7609  m2 och byggnaden är totalt 7 854 kvm.

Loading...