Kungsholmens gymnasium

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium är en gymnasieskola som har cirka 1150 elever och ligger på Hantverkargatan 67 på Kungsholmen och byggdes 1907. Fastigheten består av en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt en gårdsyta. Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel, löparbanor samt vistelseytor. Det närliggande området präglas av flerfamiljshus och en levande stadsmiljö, med inslag av grönytor i form av Pontonjärparken och Kronobergsparken. Skolan ligger i västra delen av centrala Stockholm och har mycket goda kommunikationer med närhet till både tunnelbana och bussförbindelser.

Totala ytan för tomträtten är 13 230 m2 och byggnaden är totalt 11 852 kvm.

Loading...