Rålambshovsskolan

Rålambshovsskolan är en grundskola med lokaler från 1940 i stadsdelen Kungsholmen. År 1968 öppnade skolan som Rålambshovsskolan, och ombyggnader har skett mellan 1968-1970. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Till största delen består skolgården av plana hårdgjorda ytor. Här har eleverna bland annat tillgång till en basket- och fotbollsplan. I öster övergår de plana ytorna i ett mer kuperat och grönbevuxet område. 

Totalytan för tomträtten är 9 210  m2 och byggnaden är totalt 9 623 kvm.

Loading...