Konradsbergsskolor

Konradsberg ligger i Marieberg och är en vacker och funktionell plats. Konradsberg består av 47 900 kvadratmeter utbildningslokaler. 3000 barn och ungdomar har möjligheten till sin skolgång inom området. Området består av flera olika skolformer.

Byggnaden är totalt 47 900 kvm.

Loading...