Engelbrektsskolan

 Engelbrektsskolan ligger på Östermalm och byggdes 1901. Skolan har cirka 1000 elever och skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel samt klätter- och gunglek. På grannfastighetens gård finns sportplaner samt en underjordisk idrottshall som också nyttjas av skolan. Det närliggande området präglas av flerfamiljshus och en levande stadsmiljö. Skolan ligger i nordöstra delen av centrala Stockholm och har mycket goda kommunikationer med närhet till både tunnelbana och bussförbindelser samt till Roslagsbanan.

Totala ytan för tomträtten är 5 179 m2 och byggnaden är yotalt 11 583 kvm.

Just nu pågår sista etappen av fasadrenoveringen som beräknas vara klar sommaren 2022.
Här kan du läsa mer om projektet.

Loading...