Hjorthagens g:la skola

Hjorthagens gamla skola hyrs av Gerlesborgsskolan som är en fristående eftergymnasial konstskola med 74 studerandeplatser. Konstskolan är en filial till Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Skolan är en träbyggnad i två plan, uppförd i början av 1900-talet och var fram till 1965 Hjorthagens skola. Gårdsytan består till stor del av en asfalterad yta som delvis används som parkering. Den angränsande tomten i öster är en park. Ropsten är närmaste tunnelbanestation och ligger 800 meter från skolan.

Totalytan för tomträtten är 2 880 m2 och byggnaden är totalt 1 564 kvm.

Loading...