Matteus skola

Matteusskolan ligger på Vanadisvägen 16 i Vasastaden och byggdes 1902. Skolan har cirka 740 elever och är en grundskola. Fastigheten består av en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt en gårdsyta. Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel, klätter-, gung- och sandlek samt vistelseytor. På grannfastigheten finns basketplaner och en löparbana som också nyttjas av skolan. Det närliggande området   präglas av flerfamiljshus och en levande stadsmiljö. Skolan ligger i norra delen av centrala Stockholm och har mycket goda kommunikationer med närhet till både tunnelbana och bussförbindelser.

Totala ytan för tomträtten är 5 574 m2 och byggnaden är totalt 8562 kvm.

Loading...