Rödabergsskolan

Rödabergsskolan ligger i Vasastaden. Fastigheten består av en kulturhistoriskt  värdefull huvudbyggnad, uppförd 1953. Samt en senare tillagd byggnad, Röde Orm som är uppförd 1994.
Skolan har nyligen renoverats och utökats med cirka 400 elevplatser, en tillbyggnad som innehåller specialsalar, fler lärmiljöer för de mindre barnen och en fullstor idrottshall. Ljusgården, specialsalar och administrationsytor har setts över och ett nytt tillagningskök och matsal har byggts. I augusti 2023 återinvigdes skolan.
Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel, gung- och klätterlek samt vistelseytor. I anslutning till skolan ligger Sankt Eriksparken, som är kuperad och skogklädd. Det närliggande Rödabergsområdet från 1920-talet är med sina vackra byggnader och gårdar kulturskyddat som riksintresse.  Det finns goda kommunikationer med närhet till bussförbindelser och tunnelbana.

Totala ytan för tomträtten är 6 322 m2 och byggnaden är totalt 7 235 kvm.

Paviljongens bygglov är förlängt till och med 2027-12-31.
SISAB fick under 2022 beställning från Utbildningsförvaltningen att förlänga bygglovet för den tillfälliga paviljongen som också finns på tomten. Paviljongen ska fungera som en del av evakueringen under Matteusskolans kommande renovering.
Frågor kring den strategiska planeringen av paviljongen hänvisas till Utbildningsförvaltningen.

Loading...