Vasa Reals skola

Vasa Real är belägen vid Odenplan,  i  korsningen av Dalagatan och Karlbergsvägen. Skolan byggdes 1926 efter ritningar av Améen & Hjeltén och har idag cirka 800 elever. Fastigheten består av en äldre och kulturhistoriskt värdefull byggnad samt en nyare tillbyggnad och gårdsytor. Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer bollplan, basketkorgar, pingisbord och sittbänkar. Det närliggande området präglas av flerfamiljshus och en levande stadsmiljö med närhet till Odenplan och Vasaparken. Skolan ligger i centrala Stockholm och har mycket goda kommunikationer med korta avstånd till både tunnelbana och bussförbindelser.   

Totala ytan för tomträtten är 9 179 m2 och byggnaden är totalt 12 652 kvm.

Loading...