Förskola med gul fasad

Ekholmsvägen 133

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Förskolan är nybyggd och invigd i januari 2023.
Fastigheten är belägen i ett grönstråk i Skärholmen med gång- och cykelvägar i stadsdelens perennpark. Gården har en fin skogsdunge och dess färger i bladen återspeglas i husets kulörsättning. De yttre gröna nyanserna finns också i den invändiga färgsättningen på till exempel kakel och i pentryn.


Du kan läsa mer om projektet här.

Loading...