Torpgläntan 8 förskola

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Här bygger vi nu en ny Framtidens förskola.
Byggnation av ny förskola med tillagningsskök med 8 avdelningar med plats för 144 barn. Den tidigare förskolebyggnaden ska rivas.
Du kan läsa mer om projektet här.

Loading...