Alzahraa Akademin (Bergholmsskolan)

Skolan är riven och ingen verksamhet bedrivs för närvarande. SISAB inväntar att ny detaljplan vinner laga kraft och därmed projektering av ny fastighet.
Loading...