Södermalmsskolan

Södermalmskolan är en grundskola på Södermalm med byggnader som uppfördes mellan åren 1935-1936 och ritades av David Dahl. Det går nästan 600 elever på skolan och skolgården har lekmöjligheter på hårdgjorda och gruslagda ytor. I hörnet vid Sankt Paulsgatan finns även en park som nyttjas som skolgård men som nu är under ombyggnad. Arbetet har tillfälligt avstannat eftersom flera arkeologiska fynd har hittats. Skolan nås enkelt via Mariatorgets tunnelbana som ligger två minuter från skolan.

Totalytan för tomträtten är 2 897 m2 och byggnaden är totalt 4 860 kvm.

Loading...