Storkyrkoskolan

Storkyrkoskolan är en grundskola i Gamla Stan från 1881. Omkring 400 elever går på skolan och skolgården kantas av stora träd och är till största delen asfalterad. Det finns gott om lekmöjligheter trots att gården är ganska liten eftersom gården är fantasifull anlagd med nivåskillnader, lekhus, trädjur mm. Skolan ligger i mycket gamla kvarter, omgiven av smala gränder. Närmsta kollektivtrafik är Gamla stans tunnelbanestation, som trafikeras av de gröna och röda linjerna.
Stam- och ventilationsrenovering har nyligen gjorts och verksamheten flyttade tillbaka in i lokalerna till höstterminen 2021. Markarbeten med skolgården har också genomförts och nu finns bland annat en fotbollsplan och ny lekställning.

Totalytan för tomträtten är ca 1 362 m2 och byggnaden är totalt 3 378 kvm.

Loading...